Artikel

  1. Rencana Tindak Pengendalian Yang Efektif Terhadap Audit Pengadaan Barang/Jasa Dengan HPS Sebagai Indikator Pengujian Sistem Pengendalian Intern  Berbasis Risiko.                                                                                                                                                                                                                                    Oleh : Bambang Wahyudi, S.E. (Auditor Madya)